[یلدای من کجایی]

 

این شبِ طولانی،

هرچه که باشد،

نه از گیسوان ِ تو بلندتر است

و نه از چشمانت سیاه تر...

.....

 

 

 

/ 6 نظر / 35 بازدید
مریم

همین امید است که آدم را نجات میدهد نه یکبار که هزار بار مثل دوستان قدیمی که گاهی حضورشان در میان نوشته هایت دلخوشت میکند و باز امید میدهد. از همان امیدهایی که آدم را نجات میدهند

جودی ابوت

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ولن تایم ات مبارک. تولدت مبارک تنها مرد عشق. باز هم یک سال از عمر دنیا کم شد. باز هم من یه قدم به تو نزدیکتر شدم......

شیدا

نکنه شور بختیه من از بلندی موهام و رنگ چشمهامه؟! باز خنگ شدم!