« من همونم که خودمم »


 


The world moves for Love
and kneels beforehand it always


- نام ؟
= بابا لنگ دراز
- نام خانوادگی ؟
= یادم نمیاد ...
- سن؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- به چیزی که اعتیاد نداری ... ؟
= چرا ... دارم ...
- به چی ؟
= غم ...
- چند وقته معتادی ؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- اعضای خانواده ت چند نفرند ؟
= تعدادمون زیاده ... هر شب وقت خواب میشمارمشون ولی وسطاش خوابم میبره ...
- سوء سابقه ای که نداری ؟
= چرا ... دارم ...
- جرمت چی بوده ؟
= عاشق بودم ... هستم ... می مونم ...
- جرمت سنگینه ... خودت می دونی چرا آوردنت اینجا ؟
= بله ... در ضمن منو نیاوردن ... من خودم اومدم ...
- خوب حالا چرا خوت اومدی ؟
= چون ما فقط دو نفریم ... اما اون...
- شما ... ؟!
= ما ... من و اون ...
- اون کیه ؟
= ...
- نمی خوای جواب بدی ... ؟
= یاد گرفتم که نگم ... یادم دادن ...
- چند وقته اونو میشناسی ؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- اینجا تو پرونده ت نوشته ...
= اونا فقط یه مشت نوشته ی بی ارزشه ... از خودم بپرس ... خودم بهت می گم ...
- به نظر نمیاد دیوونه باشی ...
= نه! ... نیستم ... چون خدا منو دوست نداره ...
- چطور ؟!
= خدا دیوونه ها رو دوست داره ...
- اگه تو دیوونه نیستی پس چرا اومدی اینجا ؟!
= چون ما فقط دو نفریم ... اما اون...
- خیلی خوب ... خیلی خوب ... فهمیدم ...
= بپرس ... بپرس ... از خودم بپرس ... من خودم همه چی رو برات میگم ...
- باشه ... اما حالا نه ... الان باید بری به اتاقت ...
= منو ثبت نام کردی ؟!
- آره ... به چیزی احتیاج نداری ؟
= چرا ... دارم ... قلم و کاغذ ...
- میگم برات بیارن ...
= اتاقم پنجره داره ؟
- آره داره ... دوست داری اتاقت پنجره داشته باشه ؟
= بله ... من هر شب قبل از خواب باید اونارو بشمارم ... ما نباید از تعدادمون کم بشه ...
- کیا رو بشماری ... ؟!
= همونا که می خوابن و بیدار میشن ...
- از کی اونا رو میشماری ؟
= از وقتی که به دنیا اومدم تا حالا .......

 

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
sheida

کشفت کردم!!!!

مریم.

منم گاهی اونا رو ميشمرم اما يه مدته که وقتی دارم ميشمرمشون يه صداهايی ميشنوم فکر ميکنم اونا هم دارن منو ميشمرن... شايد اونا هم نگرانن که مبادا چيزی کم بشه........