زنگ انشا 5

 

   موضوع: می خواهید در آینده چه کاره شوید؟

   با خودکارم که به رنگ آبی رنگ است روی کاغذ سفید خط دار که خطهای آن هم به رنگ آبی رنگ است، مینویسم تا انشایم آغاز شود.
   من نمیدانم که چگونه است که باید بگویم در آینده میخواهم چه کاره بشوم. چون من همین الان هم کاره ای هستم و به سر کار میروم. من در تابستانها سر کار میروم. من در تابستانها سر چهارراهها در یک جای شهر به مردم که توی ماشینها هستند گل میفروشم. من گلها را شاخه ای سه هزارتومان میفروشم. من زیاد شقلم را اینطوری دوست ندارم. آقا سپهر که به ما گل میدهد که برویم و سر چهارراه و بفروشیم یک مغازه بزرگ گلفروشی دارد. من و چندتا از دوستان دیگر من وقتی به داخل مغازه او میرویم بسیار هوای خنکی دارد و بسیار خوشبو است. گلهای بسیار زیاد و با رنگهای مختلفی در مغازهء آقا سپهر وجود دارد. مادرم می گوید که بهشت جایی است که همه اش باغ و گل و درخت است. مغازهء آقا سپهر باغ که نیست و در عین حال درخت هم ندارد اما من فکر میکنم که بهشت باید جایی باشد که شبیه مغازهء آقا سپهر است. البته میدانم که باید بهشت بزرگتر باشد چون باید همهء آدمهای خوب را بشود توی آنجا قرار داد. بعضی وقتها مردم توی ماشینها گل را از من میخرند و فوری به خانمی که کنارشان نشسته میدهند. من نمیدانم که پس چرا خود آن خانم گل را نمیخرد و یا چرا هر کدام یک شاخه جداگانه نمیخرند. اما وقتی از پدرم پرسیدم او گفت: «خاک تو سرا زن زلیلن.» و من معنی آن را نفهمیدم. ولی مادرم گفت: «واسه نشون دادن الاقه اینکارو میکنن.» و من فکر میکنم معنی آن را فهمیدم. چون گل خوشبو و قشنگ است و هر کس داشته باشد شاد می شود. آدم کسی را که به او الاقه دارد دوست دارد شاد کند و گل این را انجام می دهد. ولی در مورد شقل آینده ام بگویم. من یکبار دوست داشتم پلیس بشوم ولی مادرم میترسد و میگوید نه. یکبار هم خواستم مهندس بشوم که پدرم از حرفم عسبانی شد و گفت اگر مهندس بشوم بیکار میشوم و من فهمیدم مهندس شدن کار نیست، بیکاری است و من اشتباه فهمیده بودم. یکبار هم خواستم خلبان و دکتر و تاجر بشوم. پس در عین حال نمیدانم که میخواهم چه کاره بشوم. اما اگر گلفروش بشوم خانمی که به او الاقه دارم را توی آن قرار میدهم که همهء گلها مال او باشد. من شقل و کار را خیلی دوست دارم و این بود انشای من.

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 60 بازدید
شیدا

یادم نمیاد می خواستم چکاره بشم کاره الانم هم جون کندنه در آینده هم نمی دونم!می خوام چکاره بشم؟اه چه سوال سختی