« عنوان ترين »

 

با من از

دوشنبه ترین ژانویه ی تقویم بگو...

با من از گرم ترین دیماه تاریخ،

با من از ناقوس گریه ی جدایی ات بگو...

با من از چشمان ِ بسته و بینایت،

با من از کوچکی قلبِ تپنده ات،

با من از دلیل اوّلین خنده ات بگو...

... و تو هنوز :

یک نی نی ِ کوچک و زشتی....!

 

                 « تولدت مبارک »

 


 

/ 0 نظر / 8 بازدید