[ ب.ب ] 

 

 

 

 
 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
...

الهی قربونت برم. چرا این همه نوشتی؟ نمیگی دستات خسته می شه.[ناراحت] ها؟ بینهایت × بینهایت ====> میمیرم برات یادم می مونه

یگانه * خواب گریز *

سلام همین هم خوب است. خیلی خوب است، فکر کنم.. حکمی که روی دیوار همه ما هست انگار. یا فعلا هست. و هیچ کس نمی داند تا کی خواهد بود.. live .. چه دوست داشته باشی و چه نداشته باشی. نمی دانم چقدر می شود که این طور باشد؛ ولی می گویند: شاید چیزی را نخواهید و آن چیز برای شما خوب باشد؛ و شاید چیزی را بخواهید در حالیکه آن چیز برای شما بد است.. نمی دانم.. .. فعلا خوب است که هستید خوب باشید و باشید ..

پرنده

اگر باران بودم انقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستم اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستت دارم با تمام وجودم... تا وقتی که تا نداره