[ این حجم تنهایی... ]

 


به تنهایی که بر می گردم،

نمی دانم:

از کجا آمده ام،

به کجا آمده ام؛

فقط می دانم:

چرا آمده ام

و نباید می رفتم...

.....

 

 

 

 

 

 

/ 6 نظر / 13 بازدید
کنگر

ممنون ازنظرت وب ممتفاوتی داری حتما بازم مزاحمت میشم

مهربون

خوش به حالت بازم یه پله از من جلوتری من فقط میدونم که نباید می اومدم

يگانه

دلتنگ خواندن کلماتت می‌کنی ما را.. ..

مهربون

کجایی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخرین ماهی تنگ بلور مرد پایان سال 1389

يگانه

حافظ می‌گه: ورای حد تقریر است شرح آرزومندی.. گاهی حافظ چقدر راست می‌گه..