[ من سه تا سیب دارم... ]
= من سه تا سیب دارم...
-
یکیشو میدی به من...؟
= نه مثلاً میگم... مثلاً سه تا سیب دارم...
- آهان!
= می خوام این سه تا سیبو به چهار نفر بدم؛ چیکار کنم...؟
- اممم... نمیشه که...!
= خوب، همین... چیکارکنم که بشه...؟
- ... خوب به اون یکی پرتقال بده...
=اهوم. نه نه... میگم سه تا... ببین... آره دیگه... یعنی... خوب...
- دیگه برم بازی...؟
 = ها؟
- میگم دیگه برم بازی...؟
= بازی، آره برو برو... بازی... آره.....  

 

 

 

 

 

  

/ 2 نظر / 15 بازدید
شیدا

ااااااااااااااااااااا ممد؟! هنوز هم میان یگن وبلاگ زیبایی داری به من سر بزن؟ دلم باز شد این جملات رو دیدم....خیر دو عالم

یگانه * خواب گریز *

سه تا سیب چهار تا آدم.. کاش آخر همه چیز به بازی ختم می‌شد.. کاش آخر هیچ چیز به بازی ختم نمی‌شد.. نمی‌دونم.. خوبه که اینجا گرد و غبار نمی‌گیره دیگه.. خوشحالم. واقعا. خوب باشین.. ..