[گورزوها...]

 

- می بخشید...
= بله بفرمایید...؟
- می خواستم بدونم میشه یه نفر، دوتا یا بیشتر قبر داشته باشه...؟
= چرا عزیز من؟! مگه توی یکی جا نمیشی؟!
- خودم چرا... ولی راجع به آرزوهام... خب، زیاد مطمئن نیستم...

/ 6 نظر / 28 بازدید
منم

گورزوها.... خیلی جالب بود

مریم

دلم میگیره. به قبر به آروزهای نیمه کاره که فکر میکنم دلم میگیره .. نه از روی ترس.. نه ... از روی دلتنگی... دلم تنگ میشه برای کسی که هنوز برای من آرزو داشت.. هنوز برای خودش آروز داشت و هنوز هزار کار نیمه تمام داشتیم و رفت.. دلم میگیره... عجب پستی گذاشتی بابا لنگ دراز

دوم تیر ساعتت خواب نرود مرا از یاد ببری !

شیدا

حیلی وقته از هم بی خبریم, روزهای خوبی داشته باشیم:)

عاطفه

واسه آرزوها که 1 خیلی کمه ...... عزیزم منم بروزم بیا

امیر

خودمون جا میشیم. آرزوها هم گوز میشن.